Service


Vi tilbyr service på nesten alt av kuldeanlegg, alt fra små til store industrianlegg for både kjøl & frys.

Service hele døgnet

Vi har alltid en mann på jobb som har 24-timers vakt. Dette er en tilleggsservice vi tilbyr våre signerte avtalekunder eller de med mange års god relasjon. Dette er en trygghet kunden skal ha.

Når våre kunder trenger hjelp, får de hjelp!

Årlige serviceavtaler

Vi gjennomfører årlige serviceavtaler, der vi kommer på sjekk av anlegg og kontrollerer det opp mot en sjekkliste som blir sendt kunden etter endt besøk. Der blir også avvik notert og eventuelle avvik blir avtalt utbedret i ettertid. Dette for å gi lengst mulig levetid på tekniske anlegg, lavest mulig driftskostnader for sluttbruker og for å kunne forhindre unødvendige kostbare driftsstopp.

Sertifisert firma

ProRef AS er et F-gass sertifisert firma, hvor både firma og ansatte har personlig godkjenning for håndtering av klimaskadelige gasser. Vi tilbyr kunder pålagt F-gass lekkasje kontroller av alle typer anlegg, slik at de er dokumentert kontrollert og at man skal kunne oppdage en lekkasje på et tidlig tidspunkt. Dette bidrar til at man beskytter miljøet for utslipp av farlige gasser og en bedre økonomi for sluttbruker.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon eller spørsmål.