Løsninger


Viktig informasjon

Myndighetene jobber stadig med og fase ut HFK (freon). I Europa er det kvoter på hvor mye som blir produsert årlig, og dette blir det stadig mindre tilgang på. 01.01.2020 ble R404a/R507a ikke lengre mulig å bruke i nye installasjoner. Vi er opptatte av miljø og ønsker i større grad å tilby løsninger med naturlige kuldemedium som R744a Co2, R290 propan eller andre typer drop-in medier som er bedre for miljøet. Vi ønsker å gjøre alle kunder oppmerksomme på at myndighetene jobber mot null utslipp i år 2030, og med en teoretisk levetid på tekniske løsninger fra 10-15 år er man på overtid. Ett anlegg i dag kan i noen tilfeller være noe dyrere i installasjonskostnad, men drift og vedlikehold skal hente inn dette på sikt.

Kjøl & fryserom

Vi leverer rom for alle bruksområder. Rommene leveres med standard modulmål, men kan også spesialbestilles på millimeter. Alle rom blir levert med farge RAL9010 som standard. Rommene kan også bestilles med rustfrie paneler. Vi leverer slagdører i flere forskjellige typer, samt skyveporter og automatisk kjøreporter. Nødalarm/innestengingsalarm kan også leveres. Våre gulv kan leveres i fire mulige typer forsterking. Vi har gode samarbeidspartnere som gjør det mulig for oss å levere det lille ekstra som din leveranse spesiell.

Kompakt anlegg

Små kompakt anlegg for enten vegg- eller takmontasje. Leveres med følgende kjølemedium: R290, R448a eller R452a.

Kuldeanlegg

For små til mellomstore kuldeanlegg. Utendørs aggregater som passer til norsk klima. Disse kan leveres med HFK eller Co2 kuldemedium.

Industrielle kuldeanlegg Co2

Fra mellomstore til store kjøle- og fryseanlegg, til enten industri, storkjøkken mm. Vi leverer totalløsninger med overvåking, varmegjenvinning og automatikk ut fra det sluttbruker ønsker og trenger. Anleggene leveres med Co2 (R744a).

Det er mulig og bygge dette med en chiller-modul som sekundær kjøler til posisjoner.

Automatikk og overvåking

Vi leverer, og er godt satt inn i, systemer som Iwmac, X-web og andre trådløse løsninger. Dette gir kunden en større trygghet hvis et temperaturavvik skulle oppstå, samt at det bidrar til mindre svinn og er god driftsøkonomi for brukeren.

Tørrkjøler

Tørrkjøler med et pumpesystem kan benyttes på alle typer anlegg. I stedet for å sirkulere kulde medium ut i fri luft, monteres det varmeveksler på anlegg som sekundærmedium. Dette utgjør at det blir en mindre fylling av gass for kuldeanlegg, noe som er kostbart ved en lekkasje, samt at man får mulighet for gjenvinning av energi.

Varmegjenvinning

Denne typen løsning blir ofte brukt på litt større systemer hvor det er snakk om mye energi som kan brukes til forvarming av varmtvann, ventilasjon, snøsmeltesystem, mm.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.